چو موجی خیره سر، کز ترس طوفان(کارو ) - جمعه 26 آبان 1391
زندگی من طپش قلب شرم بود (کارو) - جمعه 26 آبان 1391
بس نالید از دست زمانه (کارو ) - جمعه 26 آبان 1391
اِی مرغک بی بال و پر، ( کارو ) - جمعه 26 آبان 1391
گفتم: بگو به من، ای فاحشه! که داد به باد؟(کارو ) - جمعه 26 آبان 1391
پر كنيد امشب به دامان سياهي ها (کارو ) - جمعه 26 آبان 1391
یک روز که مرده بودم اندر خود زیست(کارو ) - جمعه 26 آبان 1391
نه من دیگر به روی ناکسان هرگز نمی‌خندم(کارو) - جمعه 26 آبان 1391
این سینه که کینه،پینه بسته است در آن(کارو ) - جمعه 26 آبان 1391
بریز ! ... با توام ساقی ... بریز (کارو) - جمعه 26 آبان 1391
به هر دری که زدم سری شکسته شد (کارو ) - جمعه 26 آبان 1391
کاشانه ی من ویران (کارو ) - جمعه 26 آبان 1391
من اگر دیوانه ام (کارو ) - جمعه 26 آبان 1391
هر بار که مرا میدید، ساعتها گریه میکرد(کارو ) - جمعه 26 آبان 1391
گفتم: که چیست فرق میان شراب و آب؟(کارو ) - جمعه 26 آبان 1391
دردا که سرشک بخت شوریدهٔ من (کارو ) - جمعه 26 آبان 1391
بیهوش افتاده بود(کارو ) - جمعه 26 آبان 1391
می گفت: ای شاعر.. آخر زمانی (کارو ) - جمعه 26 آبان 1391
گفتم که سکوت...! از چه رو لالی و کور؟(کارو ) - جمعه 26 آبان 1391
از بادهٔ نیست سر خوشم، سرخوش و مست(کارو ) - جمعه 26 آبان 1391
گفتم که بیا کنون که من مستم، مست (کارو ) - جمعه 26 آبان 1391
از شمال محدود است، به آینده‌ای که نیست(کارو ) - جمعه 26 آبان 1391
گفتم: ‌ای پیر جهاندیده بگو (کارو ) - جمعه 26 آبان 1391
برو ای دوست برو(کارو ) - جمعه 26 آبان 1391
نیست بیدار کسی(کارو ) - جمعه 26 آبان 1391
تا روح بشر به چنگ زر، زندانی ست(کارو ) - پنجشنبه 25 آبان 1391
در یکشب سیاه، همان سان که مرگ هست(کارو ) - پنجشنبه 25 آبان 1391
ببار ای نم نم باران (کارو ) - پنجشنبه 25 آبان 1391
بصرف اینکه یکبار ، برخلاف همیشه ( کارو ) - پنجشنبه 25 آبان 1391
من اشک سکوت مرده در فریادم(کارو) - پنجشنبه 25 آبان 1391
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد